Classroom Learning in Kahoot Apps bersama Ahli Pi1M

16 Julai 2017 | Ahad
2.00 petang - 4.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Taman Terendak Permai, Melaka

Tujuan:
- Untuk mendedahkan aktiviti pembelajaran melalui kuiz digital.
- Menerapkan fungsi-fungsi kahoot apps kepada ahli PI1M.
- Mendedahkan ahli pi1m kepada digital online.

Kelebihan Aktiviti:
Kelebihan Apps ini ialah semua pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan serentak dalam masa yang diperuntukkan dan akan menerima maklum balas semerta sama ada betul ataupun salah.

Perlaksanaan Aktiviti:
Permainan ini boleh ditadbir dalam mod Classic (persaingan antara individu) dan juga mod Team(pertandingan antara pasukan). Markah penuh untuk setiap soalan ialah 1,000 mata dan yang paling cepat menjawab akan menerima markah yang tertinggi, yang menjawab walaupun salahpun ada markah bonus bagi menghargai penyertaan tersebut. Pada akhir permainan ini, keputusan skor Pemain terbaik dan Pemain / Pasukan Top Fiveakan dipaparkan.

Aktiviti Sokongan:
Klik dengan Bijak Talk.

Berikut adalah gambar sepanjang program dijalankan: